facebook
A 12:00 óra előtt leadott megrendeléseket azonnal feladjuk. | Ingyenes szállítás 80 EUR

Feltételek és feltételek

A Topshelf s.r.o.
a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C részleg, 232022-es betétlapon
bejegyzett székhely: Bartoškova 4, Prága 140 00
azonosító száma: 03476812
a www.ferwer.hu

 1. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) a Topshelf s.r.o., székhelye: Bubenské nábřeží 705/8, azonosító száma: 03476812, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 232022-es betét (a továbbiakban: eladó), a 89/2012. sz. törvény 1751. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint szabályozza az adásvételi szerződést, Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) módosított változata szerint az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: Vásárlási szerződés) kapcsán vagy alapján keletkező kölcsönös jogok és kötelezettségek. A webáruházat az Eladó a www.ferwer.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "weboldal"), egy weboldal felületen (a továbbiakban: "weboldal felülete") keresztül üzemelteti.

1.2. A webáruházat az Eladó a www.ferwer.hu internetes címen (a továbbiakban: weboldal felület) üzemelteti. Az Általános Szerződési Feltételek nem alkalmazandók, ha az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki az áru megrendelésekor üzleti vagy szakmai tevékenysége során jár el.

1.3. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven is megköthető.

1.5. Ez a rendelkezés nem érinti az általános szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 1. HASZNÁLÓI FELSZÁLLÁS

2.1. A Vevő a saját felhasználói felületéről adhat le árubeszerzésre vonatkozó megrendeléseket (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő közvetlenül a Webáruház webes felületéről regisztráció nélkül is rendelhet árut.

2.2. A Weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során a Vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3. A Vevő köteles titokban tartani a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.

2.4. A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5. Az Eladó jogosult a felhasználói fiókot törölni, különösen, ha a Vevő 10 évnél hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is) eredő kötelezettségeit.

2.6. A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 1. VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTELEZÉSE

3.1. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

3.2 A Webáruház webes felülete tartalmazza az árukra vonatkozó információkat, beleértve az egyes áruk árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladó azon lehetőségét, hogy egyedi megállapodás szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kössön.

3.3. Az áruház webes felületén felsorolt áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről szóló információk.

3.4. A megrendelőlap tartalmazza különösen az alábbi információkat:

3.4.1. a megrendelt áruk (a megrendelt árukat a Vevő "helyezi be" a Webáruház webes felületének elektronikus kosarába),

3.4.2. az áruk vételárának fizetési módja, a megrendelt áruk szállításának kívánt módjára vonatkozó információk és

3.4.3. a megrendelt áruk szállítási módja. az áru szállításával kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatás (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

3.5. Mielőtt a megrendelést elküldené az Eladónak, a Vevőnek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze és módosítsa a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevőnek a megrendelésbe történő adatbevitelből eredő hibák észlelésére és kijavítására vonatkozó képességét. A Vevő a "Megerősítés" gombra kattintva elküldi a megrendelést az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul e-mailben visszaigazolja a Vevőnek a megrendelés kézhezvételét a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe").

3.6.

3.7. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó a Vevőnek elektronikus levélben küld a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.8. A szerződéses jogviszony az Eladó és a Vevő között a megrendelés elfogadásával jön létre. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térhetnek el az alapdíjtól.

 1. Áruk ára és fizetési feltételek

4.1. Az áru árát és az adásvételi szerződés szerinti áru szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

- készpénzben az Eladó Bubenské nábřeží 705/8, 17000 Prága - Holešovice, Bubenské nábřeží 705/8, 17000 Prága - Holešovice címen található üzlethelyiségében;

- készpénzben a Vevő által a megrendelésben megadott helyen történő szállításkor;

- átutalással az Eladó számlájára, melynek száma. 273898290/0300 , amelyet a ČSOB a.s.-nál vezetnek (a továbbiakban: "Eladó számlája");

- készpénzmentesen a Paypal fizetési rendszeren keresztül

- készpénzmentesen a GoPay fizetési átjárón keresztül;

- készpénzmentesen a fizetési kártyán keresztül;

4.2. A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másként nem rendelkezünk, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6 cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4. Készpénzmentes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül fizetendő.

4.5. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége az adott összegnek az Eladó számláján történő jóváírásának pillanatában teljesül.

4.6. Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő részéről nem érkezik további megrendelési visszaigazolás (3.6 cikk) - a teljes vételár megfizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elszállítják. A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

4.7. Az Eladó által a Vevőnek nyújtott árengedmények az áru árából nem vonhatók össze.

4.8. A Vevőnek az Eladó által nyújtott árengedmények nem vonhatók össze. Az Eladó hozzáadottérték-adó fizetője. Az Eladó az adóigazolást - számlát az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

4.9. Ezzel egyidejűleg köteles a kapott értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni, műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

 1. VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS FELSZÁLLÁSA

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint a Vevő nem állhat el többek között a Vevő kívánságára vagy személyére módosított áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, a romlandó áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, valamint az áruktól, amely a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredett más áruval, olyan lezárt csomagolású áru szállítására vonatkozó szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amely higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint olyan hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására vonatkozó szerződésből, amelynek eredeti csomagolása megsérült.

5.2. Hacsak nem az ÁSZF 5.1 cikkében említett esetről vagy más olyan esetről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének napjától számít. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak. A vevő az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatvány segítségével elállhat az adásvételi szerződéstől. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzleti címére vagy az Eladó e-mail címére küldheti.

5.3. A Vevőnek az árukat az adásvételi szerződéstől való elállásnak az Eladó részére történő átadásától számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldenie az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza a szokásos postai úton.

5.4.ferwer.hu/obchodni-podminky.html#Ref193470759">5.2 az Általános Szerződési Feltételekben, az Eladó köteles a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon visszautalni, ahogyan az Eladó azt a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, feltéve, hogy a Vevő ehhez hozzájárul, és a Vevőnek nem keletkezik többletköltsége. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a Vevőnek visszafizetni, mielőtt a Vevő az árut visszaküldi az Eladónak, vagy igazolja, hogy az árut elküldte az Eladónak.

5.5.

5.6 Abban az esetben, ha a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése alapján joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő az árut át nem veszi. Ebben az esetben az Eladó köteles a vételárat haladéktalanul visszafizetni a Vevőnek, készpénzben, a Vevő által megjelölt számlára.

5.7.

5.8. A megrendelésnek csak egy részének visszaküldése esetén a Vevőnek megtérítjük a szállítással kapcsolatos költségeket, ha azokat az eredeti megrendelésnél az ingyenes szállítás feltételei miatt nem számították fel, és a visszatartott rész értéke nem haladja meg a 2500 CZK-t.

 1. ÁRUK KÉSZÍTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA

6.1. Abban az esetben, ha a szállítási módot a Vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2. Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a Vevő az árut a szállításkor veszi át.

6.3. A Vevő a szállításkor köteles az árut átvenni. Amennyiben a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket megfizetni.

6.4. Az áru fuvarozótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Amennyiben a csomagolás sérülését észlelik, ami arra utal, hogy a szállítmányt manipulálták, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

6.5 A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áru szállításával kapcsolatban az Eladó Különleges szállítási feltételei szabályozhatják, ha azokat az Eladó bocsátotta ki.

 1. MEGTELJESÍTÉSI JOGOK

7.1. A felek hibás teljesítési jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó, általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-ai, 2099-2117. §-ai és 2161-2174. §-ai, valamint a 634/1992. sz. tv, a fogyasztóvédelemről szóló, módosított rendelet).

7.2. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a Vevő az áru átvételekor:

7.2.1. az áru a felek között megállapodott tulajdonságokkal rendelkezik, megállapodás hiányában pedig az Eladó vagy a gyártó által leírt, illetve a Vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt tulajdonságokkal rendelkezik,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint használni kívánják, vagy amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják,

7.2.3. az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintának, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy minta alapján határozták meg,

7.2.4. az áru megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintának. az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú; és

7.2.5. az áru megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek.

7.3. az áru megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek.2 nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében az olyan hibára, amelyért az alacsonyabb árban állapodtak meg, a szokásos használatból eredő elhasználódásra, illetve használt áruk esetében az olyan hibára, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

7.4. A Vevő a fogyasztási cikkeknél megjelenő hiba esetén az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

7.5 A Vevő a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait az Eladóval szemben az Eladó azon telephelyének címén gyakorolja, ahol az eladott áruk köre tekintetében a reklamáció elfogadása lehetséges.

7.6 A felek egyéb, az Eladó hibás teljesítési felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja.

 1. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.3. Az Eladó a Vevő panaszának rendezéséről a Vevő elektronikus címére küld tájékoztatást.

8.4. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet illetékes, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosító száma: 000 20 869, internetes címe: https://adr.coi.cz/cs. A Vevőnek az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet jogosult. Az eladó és a vevő között az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található online vitarendezési platform használható.

8.5.Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet).

8.6. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hatóság végzi saját hatáskörében. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság egyebek mellett a 634/1992. sz. törvénynek való megfelelést felügyeli meghatározott keretek között, A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a Weboldal harmadik fél általi beavatkozásából vagy a Weboldal rendeltetésellenes használatából eredő hibákért.

8.8. A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.

 1. SZEMÉLYES ADATVÉDELEM

9.1. A Vevő a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése szerinti kockázatot vállalja. 13 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából történő kezelésére, a jelen szerződés tárgyalásaira és az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelésére vonatkozó, az Eladó által az különleges dokumentummal teljesít.

 1. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS KÓKUSZOK TÁROLÁSA

10.1. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó áruival, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.

10.2. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az Eladó adásvételi szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése a Vevő számítógépén cookie-k tárolása nélkül is lehetséges, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

11. Kézbesítés

11.1. A Vevőnek a Vevő elektronikus címére lehet kézbesíteni.

11.2. Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban, elektronikus levélben, személyesen vagy postai szolgáltatón keresztül ajánlott levélben kell a másik félnek átadni (a feladó választása szerint). A Vevőnek a felhasználói fiókjában megadott elektronikus levelezési címen kell kézbesíteni.

11.3.

 1. Összefoglaló rendelkezések

12.1. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztónak minősülő vevő nem fosztja meg magát a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéses úton nem lehet eltérni, és amelyek egyébként a jogválasztás hiányában a 6. cikk (1) bekezdésének rendelkezései szerint a fogyasztóvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint alkalmazandók lennének. Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008 rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.).

12.2. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3. Az Adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4. Az Adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges minta, az Adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges minta, a Panaszkezelési eljárás és a Panasznyomtatvány az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

12.5. Az Adásvételi szerződés, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, elektronikus formában archiválásra kerül, Bartoškova 4, 14000 Prague 4, e-mail cím info@ferwer.hu ,

Prágában 2021.1.1

úgy, hogy ne mozogjon.

2. Helyezze a bal lábát a lap közepére, és pontosan rajzolja körbe tollal.

Figyelem! Tartsa a tollat merőlegesen a lapra!

3. Használjon egy vonalzót a lábfej hosszának megméréséhez - vegye figyelembe a lábfej hosszának legkülső pontjait (általában a saroktól a lábujjakig terjedő távolságot).

Ne feledje!

"A lábfej hossza eltérhet egymástól. Ha ez a helyzet, válasszon egy nagyobb lábméretet a méret meghatározásához.

"A cipőnek kb. 0,5 cm-rel hosszabbnak kell lennie a lábfejnél.

"A cipőméretek gyártónként eltérőek (pl. az Inkkas 44-es mérete eltérhet a Perka 44-es méretétől). A méret kiválasztásakor a márkák egyedi mérettáblázatát kell figyelembe vennie, amely az egyes termékoldalakon található.

" A mérettáblázat minden termékoldalon elérhető.

Kategória
Top